Betingelser

Generelle betingelser

Generelle vilkår og betingelser


Hvilke oplysninger samler MINDSHOP ind?
Informationen om kunderne hjælper os med løbende at forbedre din shoppingoplevelse hos MINDSHOP. Herunder er beskrevet hvilke oplysninger vi indsamler.

 

Indsamling af oplysninger 
MINDSHOP beder om personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du køber tjenester på et website eller tilmelder dig nyhedsbreve m.v. I forbindelse med køb eller tilmelding til en service er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Du giver din samtykke til at vi må opbevare dine afgivne data. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med køb eller tilmelding til en service er frivilligt. 


For at fastlægge, hvem der besøger MINDSHOP websites, bruger vi cookies (ikke tracking cookies) til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. 


Brug af personoplysninger
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du oplyser, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.


Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. 


Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Så selvom vi forsøger at beskytte dine personlige oplysninger bedst muligt, kan vi ikke sikre sikkerheden af nogen information. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.


GDPR regler fra EU om behandling af persondata – Databeskyttelsesforordningen 

Det er vigtigt for MINDSHOP, at vi beskytter vores brugeres og kunders personoplysninger og overholder reglerne i forordningen.

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
  • Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • I de tilfælde, hvor der foreligger en lovmæssig hjemmel eller er afgivet samtykke til markedsføring, vil vi kommunikere så relevant som muligt på baggrund af dine interesser eller adfærd. Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for målrettet markedsføring.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

 

Hvad er en cookie?
Første gang du besøger et MINDSHOP websites modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera eller lignende), og som registrerer dig som unik bruger. Webserveren hos MINDSHOP identificerer denne cookie og registrerer anvendelsen heraf.

En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus. Og vi anvender ikke tracking cookies.

De fleste browsere lader dig slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Se vejledningen til din browser eller hjælpefunktionen for at få mere information om disse funktioner.


Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos MINDSHOP, skal du rette henvendelse på post@mindshop.dk eller telefon 3966 7900. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. 


Salgs- og handelsbetingelser

Produktinformation

På MINDSHOP oplyses varens væsentlige egenskaber. Kontakt os for yderligere oplysninger eller spørgsmål. Der tages forbehold for udsolgte eller udgåede varer og for prisstigninger og tastefejl.

 

Priser

Alle priser er dagspriser og er kun gældende på bestillingsdagen. Prisændringer kan forekomme. Alle priser er opgivet i DKK og er inklusiv 25% moms. Momsen pålægges det endelige beløb inden betaling. Priserne er kun gældende i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland.

 

Ordreafgivelse

Ordrer kan afgives på www.mindshop.dk, pr. brev, på telefon 3966 7900 eller e-mail og alle ordrer er bindende for kunden, når MINDSHOP har modtaget ordren.


Bestilling

Vælg den eller de ønskede titler, og tryk på "Læg i kurv". I øverste højre hjørne af sitet kan du se, hvor mange titler du har lagt i kurven. Du kan til enhver tid klikke på "Min indkøbskurv" og slette titler eller lægge flere eksemplarer i kurven.
Når du er klar til køb, klikker du på "Min indkøbskurv" og dernæst på "Gå videre".
På den side skal du indtaste dine adresseoplysninger.
Hvis du allerede har en brugerprofil hos mindshop.dk, kan du vælge at logge ind for ikke at taste dine adresseoplysninger påny. Klik på "Brug denne adresse". 
Har du spørgsmål til bestillingen eller leveringen, skal du straks kontakte os.

 

Forsendelsesomkostninger

Alle ordre tillægges 100,00 kr. som dækker porto, emballage og administration. Beløbet er det samme uanset, hvor meget du køber, så længe det er indenfor Danmarks grænser.

Undtaget herfra er varer, der afhentes hos MINDSHOP, eller de produkter, der skal sendes med fragt. Forsendelser til de øvrige nordiske lande, øvrige lande i Europa eller resten af verdenen, beregnes særskilt hver gang.

 

Levering

MINDSHOP foretager levering på det aftalte leveringstidspunkt. Med mindre andet er angivet for det enkelte produkt er den forventede leveringstid indenfor 10 dage. Se mere om levering. 

 

Godkendelse som køber

Såfremt MINDSHOP ikke godkender kunden som bruger, skal kunden betale for varerne ved modtagelse af ordrebekræftelsen (sendes som email).  Når vi har registreret betaling fremsendes dine bestilte materialer. Det samlede beløb overføres elektronisk via netbank til MINDSHOPs bankforbindelse:

Jyske Bank – Ikast afdeling

Konto 7641-0001245657

SWIFT-adresse/BIC: JYBADKKK.
IBAN kontonummer: DK9576410001245657

 

Betalingsbetingelser


Faktura:

Er kunden godkendt som bruger fremsender MINDSHOP faktura for varen i umiddelbar tilslutning til varens levering. Beløbet er forfalden til betaling ved modtagelse af varerne.

Ved betaling senere end 5 hverdage efter fakturadato er MINDSHOP uden afgivelse af rentepåkrav berettiget til at opkræve og kunden forpligtet til at betale den fastsatte morarente fra fakturaens forfaldstidspunkt.

Varen forbliver MINDSHOPs ejendom, indtil samtlige fakturaer samt eventuelle renter er betalt til MINDSHOP.


Elektronisk faktura:

Offentlig virksomhed med EAN-nr. modtager faktura elektronisk.Privat virksomhed der ønsker elektronisk faktura skal kontakte MINDSHOP for nærmere aftale.


Kontant ved personlig afhentning:

Du kan også vælge at besøge os personligt og hente varerne direkte.

 

Reklamationsret

Opdager du mangler ved det leverede, eller svarer det leverede ikke til det bestilte, skal du kontakte MINDSHOP på post@mindshop.dk eller tlf. 3966 7999 inden rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen eller manglen. Med kunderservice aftales nærmere om levering af korrekte varer, om eventuel tilbagebetaling og om refusion af dine forsendelsesomkostninger. 

Returnering af varer (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fuld fortrydelsesret af de varer, som du køber på mindshop.dk. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen leveres til dig. Varen skal være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen, og du betaler selv porto. Varen skal tilbageleveres i ubrudt emballage og i samme stand, som ved leveringen.

Returvarer skal sendes direkte til:

MINDSHOP v/Konsulentgruppen INNOVATOR
Uranienborg Alle 24

DK-2860 Søborg
Telefon: (+45) 39 66 79 00

Når lageret modtager varer retur fra dig, sørger vi efterfølgende for kreditering af din faktura, ligesom vi indsætter dit tilgodehavende på din konto.

 

Licensaftaler og copyright

Alle rettigheder til mindshop.dk tilhører Konsulentgruppen INNOVATOR – MINDSHOP. Alle produkter i webshoppen er nævnt med vores leverandørers og producenters tilladelse. Enhver mangfoldiggørelse af tekst, illustrationer eller andre produkter fra MINDSHOP er forbudt i henhold til Lov om Ophavsret. Forbuddet gælder alle former for mangfoldiggørelse ved trykning, fotografering og elektronisk databehandling.Mangfoldiggørelse af materialer fra MINDSHOP er kun tilladt, når de er dækket af særlige licensaftaler. En licensaftale er ikke en distributionslicens.


Copyright - andre vilkår

Du må ikke reproducere, udgive, distribuere, udsende i medierne, digitalisere, redigere, fremstille afledte materialer, udlåne, sælge, udleje, lease, overføre eller rundsende – i sin helhed eller dele heraf. Enhver ikke aftalt præsentation (også ikke-interne seminarer, workshopper, kurser, klasseundervisning mv.), kopiering, kommerciel udnyttelse eller anden uautoriseret brug er forbudt uden udtrykkelig skriftlig aftale med MINDSHOP. Der tages forbehold for alle rettigheder, som ikke måtte være nævnt udtrykkeligt her.

Copyright - rettigheder og varemærker

Producenterne af materialerne er indehavere af alle rettigheder, interesser, titler, copyrights, varemærker og andre registreringer, som er indeholdt i materialerne og andre varemærker og logoer, som er registrerede varemærker og varemærker, som er ejet af producenterne i USA og en række andre lande. Du skal være opmærksom på alle copyright og varemærke angivelser.

 

Ansvarsbegrænsning og forbehold

For at handle på mindshop.dk skal du være indforstået med disse salgs- og handelsbetingelser. MINDSHOP er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser hos Post Danmark. MINDSHOP kan ikke garantere, at mindshop.dk til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri, og MINDSHOP kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af www.mindshop.dk, såsom problemer med internetopkobling og anvendelse af ikke-tidssvarende pc’er og programmer. MINDSHOPs erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til betalingen for den/de varer, der begrunder erstatningsansvaret. MINDSHOP er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill samt andet indirekte tab.


Alder

Du skal være mindst 18 år for at købe varer på mindshop.dk Ved bestilling af varer eller andre tilbud på mindshop.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover.


Lovvalg og værneting

Enhver tvist om handel på mindshop.dk og om disse vilkår afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.

 

Administration
Administration af salg i MINDSHOP håndteres af:

MINDSHOP v/Konsulentgruppen INNOVATOR
Uranienborg Alle 24 DK-2860 Søborg
Telefon: (+45) 39 66 79 00
E-mail: bestilling@mindshop.dk
CVR-nr: DK 18 12 89 85

Leveringsbetingelser

LEVERING

Vi benytter PostNord, GLS, DAO, DHL, Bring og Danske fragtmænd til distribution af vore forsendelser. Plakater sendes særskilt i rør.

Transport eller forsendelse sker for kundens regning. MINDSHOP vælger transportmiddel eller forsendelsesmåde, medmindre kunden udtrykkeligt har instrueret MINDSHOP om leveringsmåden. Risikoen for varen overgår til kunden ved levering. Levering anses for sket, når varen er overgivet til transportør eller postvæsen.


Leveringsomkostninger
Forsendelsesomkostningen på100,00 kr.dækker porto, emballage og administration. Beløbet er det samme uanset, hvor meget du køber, så længe det er indenfor Danmarks grænser. Forsendelser til de øvrige nordiske lande, øvrige lande i Europa eller resten af verdenen, beregnes særskilt hver gang.


MINDSHOP fremsender faktura for varen i umiddelbar tilslutning til varens levering. Varen forbliver MINDSHOPs ejendom, indtil samtlige fakturaer samt eventuelle renter er betalt til MINDSHOP. Segenerelle betingelserom betalinger.


Leveringstider
Ordre ekspederes hurtigst muligt og i den rækkefølge, vi modtager dem. MINDSHOP leverer normalt i løbet af 2-5 hverdage i Danmark. For bøger kan leveringstiden være længere - op til 8 hverdage.


Ved levering til udlandet er vi desværre ikke herre over de lokale udbringningsforhold, så derfor kan vi ikke love en bestemt leveringstid ved udlandslevering.


Skulle materialerne være udsolgt eller skulle en levering blive væsentligt forsinket, sender vi besked til din e-mail adresse. Hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 30 arbejdsdage uden at dette skyldes force majeure, er kunden berettiget til at hæve aftalen. Dette sker ved meddelelse til MINDSHOP påpost@mindshop.dk. I mailen skal oplyses ordrenummer eller anden identifikation af købsaftalen.


Digitale produkter
Digitale produkter som pdf-filer og mp3 lydbøger, leveres via en e-mail, som indeholder et download link. Leveringstiden for digitale produkter er maks. 30 minutter, afhængigt af hvor hurtig e-mailen med download linket er om at nå frem til din mailboks.
Du modtager først din MINDSHOP ordrebekræftelse på e-mail, og derefter en ekstra e-mail, somindeholder etlink, hvorfra du downloader dit produkt.


Returvarepolitik - fortrydelse af køb
MINDSHOP yder 14 dages fuld returret gældende fra den dag, kunden modtager sine varer.

De 14 dage regnes fra den dag, hvor du modtager varen, evt. den første af flere vare-leveringer.
For at kunne benytte fortrydelsesretten skalvarerne returneres ubrugte og i samme stand som ved modtagelsen. Varer, der er blevet brugt eller brudt, byttes ikke. Med andre ord skal varen umiddelbart kunne sælges videre.

Varene sendes retur til:


MINDSHOP

Mrk. returvarer
Uranienborg Alle 24

DK-2860 Søborg

Fortrydelse af køb - tilbagebetaling
Sender du en vare retur indenfor fortrydelsesfristen på 14 dage, refunderer vi både købsprisen og den opkrævede forsendelse. Når vi har modtaget varen og godkendt returneringen, vil vi hurtigst muligt overføre købsbeløbet til din konto. Returnering af varer står for egen regning.


Returneres kun en del af et samlet varekøb, refunderes kun de forsendelsesomkostninger, der knytter sig til den/de returnerede varer. Returvarer skal være ubrugte og ubeskadigede.


Fortrydelse af køb - ombytning
Ønsker du at bytte til en anden vare, størrelse eller farve tillægges intet nyt fragt- og ekspeditionsgebyr på din forsendelse. Du skal dog stadig selv dække omkostningerne til returforsendelsen til MINDSHOP.

Reklamation
Kunden skal straks ved varens modtagelse foretage en omhyggelig undersøgelse af denne med henblik på konstatering af eventuelle mangler. Kunden skal senest 8 dage efter at manglen er opdaget, skriftligt give MINDSHOP meddelelse herom samt oplyse, hvori manglen består.

Såfremt varen er behæftet med mangler, og såfremt kunden reklamerer berettiget og rettidigt herom til MINDSHOP, ombytter MINDSHOP varen. Såfremt varen er fremstillet af en anden end MINDSHOP, har kunden kun misligholdelsesbeføjelser over for MINDSHOP, hvis MINDSHOP har tilsvarende beføjelser over for producenten efter producentens eventuelle bestemmelser om mangler. Kunden anses for at have tiltrådt sådanne bestemmelser ved accept af leverancen.

Modtager du en fejlbehæftet vare, dækker MINDSHOP de omkostninger, du har til at sende varen retur til os. Ønsker du en ny vare sender vi den uden beregning, og du kan også vælge at få refunderet købsprisen og den opkrævede forsendelse.

Beskadiget emballage
Hvis emballagen er beskadiget ved modtagelsen, skal du straks nægte modtagelse overfor buddet. Hvis ikke buddet er til stede ved modtagelsen, skal du hurtigst muligt indlevere pakken til transportør/distributionsvirksomhed uåbnet.
Hvis indholdet er beskadiget, skal du inden 7 dage fra modtagelsen lave en reklamation hos pågældende pakkedistributør. Søn- og helligdage er ikke medregnet. Husk at medbringe emballagen.


Force majeure
Hvis leveringen forsinkes eller forhindres som følge af force majeure, er begge parter berettigede til at hæve aftalen, og kunden kan ikke rejse et erstatningskrav mod MINDSHOP som følge heraf. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, strejker eller andre arbejdsretslige konflikter, brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra sædvanlige underleverandører.